Корично изображение Периодично издание

Македонски археолошки преглед = Macedonian archaeological review.

Автор-организации: Министерство за култура на Република Македониjа, Управа за заштита на културното наследство
Формат: Периодично издание
Език: Macedonian
English
Публикувано: Skopje : Министерство за култура на Република Македониjа, Управа за заштита на културното наследство, 2008-.
Предмети: