Корично изображение Книга

Spartacus II : 2075 години от въстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство : Международен симпозиум 1-4 октомври 2002 година, Сандански /

Автор-организации: Българска академия на науките. Археологически институт с музей.
Други автори: Димитрова-Милчева, Александра., Кацарова, Веселка.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
French
English
German
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2006.
Предмети: