Cover Image Book

Spartacus II : 2075 години от въстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство : Международен симпозиум 1-4 октомври 2002 година, Сандански /

Corporate Authors: Българска академия на науките. Археологически институт с музей.
Other Authors: Димитрова-Милчева, Александра., Кацарова, Веселка.
Format: Book
Language: Bulgarian
French
English
German
Published: Велико Търново : Фабер, 2006.
Subjects:
Available at American Research Center in Sofia Call Number: DF261 .T6 R66 2006