Корично изображение Книга

The production of space /

Основен автор: Lefebvre, Henri, 1901-1991.
Други автори: Nicholson-Smith, Donald, (transl.)
Формат: Книга
Език: English
French
Публикувано: Oxford, OX, UK ; Cambridge, Mass., USA ; Carlton, Australia : Blackwell, 2013.
Предмети: