Корично изображение Книга

The informational city : information technology, economic restructuring, and the urban-regional process /

Основен автор: Castells, Manuel, 1942-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford, UK ; Cambridge, Mass., USA : B. Blackwell, 2002.
Предмети: