Корично изображение Книга

Тракийската цивилизация в началата на два континента и по крайбрежията на три морета : (в десет етюда) /

Основен автор: Порожанов, Калин
Други автори: Porozhanov, Kalin
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Рал-Колобър, 2012.
Серия: Thracia antiqua ; 11
Предмети: