Корично изображение Книга

Метални накити от Средновековна България (VII-XI в.) /

Includes summary in English.

Основен автор: Григоров, Валери
Автор-организации: Българска академия на науките Национален археологически институт с музей
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : НАИМ-БАН, 2007.
Серия: Дисертации ; 1.
Предмети: