Корично изображение Книга

Скрипторски центри во средновековна Македониjа /

Основен автор: Поп-Атанасов, Ѓорги.
Други автори: Велев, Илиjа., Jакимовска-Тошиќ, Маjа.
Формат: Книга
Език: Macedonian
Публикувано: Скопjе : Филозофски факултет, 1997.
Предмети: