Корично изображение Книга

TRAC : v. 13. Proceedings of the Thirteenth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference, Leicester, 2003 /

Автор-организации: Theoretical Roman Archaeology Conference
Други автори: Croxford, Ben, (ed.), Eckardt, Hella, (ed.), Meade, Judy, (ed.), Weekes, Jake, (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford : Oxbow Books, 2004.
Подобни документи: Съдържа се в: TRAC