Корично изображение Книга

TRAC : v. 18. Proceedings of the Eighteenth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference, Amsterdam, 2008 /

Автор-организации: Theoretical Roman Archaeology Conference
Други автори: Driessen, Mark, (ed.), Heeren, Stijn, (ed.), Hendriks, Joep, (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford : Oxbow Books, 2009.
Подобни документи: Съдържа се в: TRAC