Корично изображение Книга

Първият военен лагер в Novae, провинция Мизия (Северна България) /

Includes summary in Polish.

Основен автор: Генчева, Евгения
Други автори: Genčeva, Evgenia
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София ; Варшава, : Zakład Graficzny UW, 2002.
Предмети: