Корично изображение Книга

Antički teatar na tlu Jugoslavije : Saopštenja sa naučnog skupa 14.-17. april 1980 /

Автор-организация: Matica srpska (Novi Sad, Serbia). Odeljenje za društvene nauke., Savez arheoloških društava Jugoslavije., Hrvatsko arheološko društvo.
Други автори: Dimitrijević, Danica
Формат: Книга
Публикувано: Novi Sad : Beograd : Matica srpska ; Savez arheoloških društava Jugoslavije, 1981.
Предмети: