Корично изображение Книга

The age of extremes : a history of the world, 1914-1991 /

Основен автор: Hobsbawm, E. J. 1917-2012.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Pantheon Books, 1996.
Предмети: