Корично изображение Книга

The rhyton from Danilo : structure and symbolism of a middle Neolithic cult-vessel /

Основен автор: Rak, Omer.
Други автори: Alt, Theresa F., (transl.), Browne, Wayles, (transl.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford ; Oakville, CT : Oxbow Books, 2011.
Предмети: