Корично изображение Книга

История на България : Т.2. България през XV-XVII век /

Други автори: Генчев, Николай, Георгиева, Цветана
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Анубис, 1999.
Подобни документи: Съдържа се в: История на България :