Cover Image Book

История на България : в четиринадесет тома : Т.5. Българско Възраждане XVIII - средата на XIX в.

Format: Book
Language: Bulgarian
Published: София : Изд. на БАН , 1985.
Related Items: Contained in: История на България : в четиринадесет тома
Available at American Research Center in Sofia Call Number: DR67 .I87 1985