Корично изображение Книга

История на България : в четиринадесет тома : Т.5. Българско Възраждане XVIII - средата на XIX в.

Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Изд. на БАН , 1985.
Подобни документи: Съдържа се в: История на България : в четиринадесет тома