Корично изображение Книга

История на България : в четиринадесет тома : Т.6. Българско Възраждане 1856-1878

Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Изд. на БАН , 1987.
Подобни документи: Съдържа се в: История на България : в четиринадесет тома