Корично изображение Книга

История на България : в четиринадесет тома : Т.7. Възстановяване и утвърждаване на българската държава. Национално-освободителни борби 1878-1903

Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Изд. на БАН , 1991.
Подобни документи: Съдържа се в: История на България : в четиринадесет тома