Корично изображение Книга

Традиционна морска култура по Българското Черноморие : теренни изследвания /

Автор-организации: Българска академия на науките, Национална комисия по морска история.
Други автори: Прокопов, Иля, Порожанов, Калин, Щерионов, Щелиян, Procopov, Ilya, Porozhanov, Kalin, Shterionov, Shteliyan
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Национална комисия по морска история ; Изд. Рал Колобър, 2009.
Серия: Studia pontica, 2
Предмети: