Корично изображение Книга

Библиография на Българското Черноморие : Т.2. Черноморска България през средновековието (от 1878 до 2000 г. вкл.) /

Други автори: Ташкова-Лаптева, Мариямина, (съст.), Петрова, Мария, (съст.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Национална комисия по морска история, БАН, 2011.
Серия: Studia Pontica, 3
Подобни документи: Съдържа се в: Библиография на Българското Черноморие