Корично изображение Книга

Библиография на Българското Черноморие : Т.3. Черноморска България през периода XV-XIX век (до 1878 г.) /

Други автори: Атанасова, Ели, (съст.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Национална комисия по морска история, БАН, 2013.
Серия: Studia Pontica, 4
Подобни документи: Съдържа се в: Библиография на Българското Черноморие