Корично изображение Книга

Кратка история на селищното развитие по българските земи /

Основен автор: Деведжиев, Марин.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Отечествен фронт, 1979.
Предмети: