Корично изображение Книга

История на изкучаването на Codex Cumanicus : Кумано-печенежки антропоними в българските земи през XV век /

Основен автор: Стоянов, Валери
Други автори: Стоянов, Валери.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Огледало, 2000.
Серия: Bulgaro-Turcica; 3-4
Предмети: