Корично изображение Книга

Македония в железопътната политика на България 1878-1918 /

Основен автор: Джонев, Ангел.
Автор-организации: Регионален исторически музей - Кюстендил.
Други автори: Dzhonev, Angel.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Кюстендил : Регионален исторически музей, 2008.
Предмети: