Корично изображение Книга

Българските средновековни градове и крепости : Т.1. Градове и крепости по Дунав и Черно море /

Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Варна : Книгоизд. Георги Бакалов, 1981.
Подобни документи: Съдържа се в: Българските средновековни градове и крепости