Корично изображение Книга

Национално-освободителното движение на Македонските и тракийските българи 1878-1944 : в четири тома : Т.1. Борби за запазване на единството на българската нация, 1878-1893 /

Други автори: Маркова, Зина, (ред.), Дойнов, Дойно, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Македонски научен институт ; Институт по история на БАН, 1994.
Подобни документи: Съдържа се в: Национално-освободителното движение на Македонските и тракийските българи 1878-1944 : в четири тома