Корично изображение Книга

Древните българи в лингвистичния, културния и исторически контекст на евразийското пространство /

Основен автор: Хайруллина-Валиева, Албина
Други автори: Василева, Даниела, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Абагар, 2013.
Предмети: