Корично изображение Книга

Ottoman reforms and social life : reflections from Salonica, 1830-1850 /

Основен автор: Ozdemir, Bulent.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Istanbul : Isis Press, 2003.
Предмети: