Корично изображение Книга

Топоси, памет, идентичности : (към фолклора на мюсюлманите и християните в Шуменско) /

Основен автор: Янкова, Венета.
Други автори: Yankova, Veneta.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2007.
Предмети: