Корично изображение Книга

Mining and metallurgy in the Greek and Roman world /

Основен автор: Healy, John F.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : Thames and Hudson, 1978.
Серия: Aspects of Greek and Roman life
Предмети: