Корично изображение Книга

The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily : v.1. Text /

Основен автор: Trendall, A. D. 1909-1995.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford, : Clarendon P., 1967.
Подобни документи: Съдържа се в: The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily