Корично изображение Книга

The provenience, typology, and chronology of Eastern Terra Sigillata /

Основен автор: Gunneweg, Jan.
Други автори: Perlman, Isadore., Yellin, Joseph.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Jerusalem, Israel : Institute of Archaelogy, Hebrew University of Jerusalem : Orders to Israel Exploration Society, 1983.
Серия: Qedem, 17
Предмети: