Корично изображение Книга

The great Trajanic frieze : the study of a monument and of the mechanisms of message transmission in Roman art /

Основен автор: Touati, Anne-Marie Leander.
Автор-организации: Svenska institutet i Rom.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Stockholm : Svenska Institutet i Rom, 1987.
Серия: Skrifter utgivna av Svenska institutet i Rom. 45
Предмети: