Корично изображение Книга

Excavations in the necropolis of Salamis, I : v.2. : Folding plans and sections /

Основен автор: Karageorghis, Vassos.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Nicosia] : Published for the Republic of Cyprus by the Dept. of Antiquities, Cyprus, 1967.
Подобни документи: Съдържа се в: Excavations in the necropolis of Salamis, I