Корично изображение Книга

Житие и страдания грешнаго Софрония /

Основен автор: Софроний Врачански, 1739-1813.
Автор-организации: Народна библиотека "Кирил и Методий". Българска археографска комисия.
Други автори: Дилевски, Николай., Райков, Божидар,. (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1989.
Предмети: