Корично изображение Книга

Христоматия по история на стария свят : Т. 1-2 /

Основен автор: Данов, Христо
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1967-1969.
Издание: 3 прераб. изд.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Христоматия по история на стария свят : Т.1. Древен изток, Гърция, елинизъм, Тракия, Македония и Северното Причерноморие
Съставна част: Христоматия по история на стария свят : Т.2. Рим