Корично изображение Книга

Избрани съчинения : в два тома : T. 1-2 /

Основен автор: Дринов, Марин Стоянов, (1838-1906)
Други автори: Дуйчев, Иван Симеонов академик на БАН 1907-1986 (ред., предг.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1971.
Серия: Българско историческо наследство
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Избрани съчинения : в два тома : T.1. Том първи. Трудове по българска и славянска история
Съставна част: Избрани съчинения : в два тома : Т.2. Том втори