Корично изображение Книга

Из архива на Константин Иречек : преписка с чужденци : T.3. Документи за научната, културната и политическата история на славянските и някои неславянски народи в Европа 1870-1914 /

Основен автор: Иречек, Константин, 1854-1918.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : БАН, 1963.
Подобни документи: Съдържа се в: Из архива на Константин Иречек : преписка с българи ; преписка с чужденци