Корично изображение Книга

Раннохристиянски мъченици и реликви и тяхното почитане на изток и запад : Международна конференция : Варна, 20-23.11.2003 = Early Christian Martyrs and Relics and Their Veneration in East and West : International conferences : Varna, 20-23.11.2003 /

Автор-организации: Регионален исторически музей - Варна.
Други автори: Минчев, Александър, (съст.), Йотов, Валери, (съст.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
French
German
Публикувано: Варна : Регионален исторически музей, 2006.
Серия: Acta Musei Varnaensis ; 4.
Предмети: