Корично изображение Книга

История на българската църква /

Основен автор: Станимиров, Станимир Ст.
Автор-организации: Св. Синод на Българската църква
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Гутенберг, 1925.
Издание: 3то прераб. и доп. изд.
Предмети: