Корично изображение Книга

Избрани произведения : в два тома : T.2. Етнографско (фолклорно) изучаване на Западна България (Видинско, Кулско, Белограчишко, Ломско, Берковско, Оряховско, Врачанско) /

Други автори: Велева, Мария, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1984.
Подобни документи: Съдържа се в: Избрани произведения : в два тома