Корично изображение Книга

Споменици за средновековната и поновата историjа на Македониjа : Т.4. Грамоти, записи и друга документарна граѓа за манастирите и црквите во прилепската област /

Формат: Книга
Език: Macedonian
Публикувано: Скопjе : Архив на Македониjа, 1981.
Подобни документи: Съдържа се в: Споменици за средновековната и поновата историjа на Македониjа