Корично изображение Книга

Избрани произведения : В 2 тома : Т. 1-2 /

Основен автор: Иванов, Йордан действителен член на БКД 1872-1947
Други автори: Ангелов, А (ред.), Ангелов, Б (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1982-1982.
Серия: Българско историческо наследство
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Избрани произведения : в два тома : Т.1. Литература, история, фолклор