Корично изображение Книга

Славянската керамика в България и нейното значение за славянската археология на Балкана /

Основен автор: Миятев, Кръстю.
Автор-организации: Българска академия на науките. Археологически институт
Други автори: Miatev, Krsto.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : БАН, 1948.
Серия: Travaux de la section d'archéologie slave ; 2.
Предмети: