Корично изображение Книга

Етрополската книжновна школа и българският XVII век : сборник материали от Националната конференция "Етрополската книжовна школа и културният живот през XVII век в българските земи", София, 20-21 май 2010 /

Автор-организация: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Националната конференция "Етрополската книжовна школа и културният живот през XVII век в българските земи"
Други автори: Мусакова, Елисавета, (ред.), Узунова, Елена, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 2011.
Предмети: