Корично изображение Книга

Балканският полуостров изобразен в картите на Ал-Идриси : Т. 1- /

Основен автор: Кендерова, Стоянка
Автор-организации: Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Други автори: Бешевлиев, Боян, Kenderova, Stoianka, Beshevliev, Boian
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 1990-.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Балканският полуостров изобразен в картите на Ал-Идриси : Т.1. Палеографско и историко-географско изследване