Корично изображение Книга

Населението на Турция и България презъ XVIII и XIX в. : библиографски издирвания съ статистични и етнографски данни = La population de la Turquie et de la Bulgarie au XVIIIe et XIXe s. : recherches bibliographiques avec données statistiques et ethnographiques : Т.1-5 /

Основен автор: Михов, Никола В. 1877-1962.
Други автори: Michoff, Nicolas V.
Формат: Книга
Език: Multiple
Bulgarian
French
English
German
Публикувано: София : Държавна печатница, 1915-68.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Населението на Турция и България презъ XVIII и XIX в. : библиографски издирвания съ статистични и етнографски данни = La population de la Turquie et de la Bulgarie au XVIIIe et XIXe s. : recherches bibliographiques avec données statistiques et ethnographiques : Т.3.