Корично изображение Книга

Балканският полуостров изобразен в картите на Ал-Идриси : Т.1. Палеографско и историко-географско изследване /

Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 1990.
Подобни документи: Съдържа се в: Балканският полуостров изобразен в картите на Ал-Идриси