Корично изображение Книга

From the Exodus to King Akhnaton /

Основен автор: Velikovsky, Immanuel, 1895-1979
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Garden City NY : Doubleday, 1952.
Серия: His Ages in chaos v. 1
Velikovsky, Immanuel, 1895- Ages in chaos.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DS121.55 .V44 1952