Корично изображение Книга

Philosophical writings of Peirce /

Основен автор: Peirce, Charles S. 1839-1914.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, Dover Publications; [1955].
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: B945.P41 B8 1955