Корично изображение Книга

Success story, the life and times of S. S. McClure /

Основен автор: Lyon, Peter, 1915-
Други автори: McClure, Samuel Sidney, 1857-1949.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Scribner, 1963
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage PN4874.M35 L9 1963